Paladyum (Pd) Pelet ve Parçacıkları

Ürün Sayfası

Çeşitli özelliklerde satılmaktadır.

KJLC Ürün Numaraları:

Palladium Pd Pellet, EVMPD35QXQ, EVMPD35SHOT

Açıklama

Biriktirme proseslerinde buharlaştırma kullanımı için birim ağırlığa göre peletler ve parçalar: Paladyum, platine keskin bir benzerlik gösteren gümüşi beyaz değerli bir metaldir. 1.554°C erime noktasına, 12.038 g/cc yoğunluğa ve 1.192°C’de 10-4 Torr buhar basıncına sahiptir. Periyodik tablodaki platin metal grubuna aittir. Bu grubun elementleri arasında en düşük erime noktasına sahiptir ve en az yoğun olanıdır. Paladyum dikkate değer ölçüde dövülebilir, sünek ve korozyona dayanıklıdır. Platin gibi, endüstrideki en belirgin kullanımı katalitik konvertördür. Mücevherat ve cerrahi aletlerde de bulunabilir. Paladyum, yarı iletkenlerin, sensörlerin ve veri depolamanın üretimi için vakum altında buharlaştırılır.