sentech-logo-transparent_1000px

Sentech Instruments GmbH

Türkçe

SENTECH Instruments, elipsometriye dayanan ince film ölçüm aletleri ve plazma proses (aşındırma/biriktirme) teknolojisi ekipmanlarının dünyada önde gelen tedarikçilerindendir. SENTECH Instruments, düşük hasar ve yüksek hızlı aşındırma için ICP plazma aşındırıcıda kullanılan çekirdek plazma teknolojisini sağlayan ve ICPECVD düşük sıcaklık biriktirme sistemlerinde kullanılan gelişmiş PTSA (düzlemsel üçlü spiral anten) ve indüktif çift plazma kaynaklarını geliştirmiştir. Kısa süre önce SENTECH Instruments,ürün yelpazesini, son derece uyumlu ve yoğun, ince metal oksit ve metal katmanları biriktirmek için ICPECVD sistemi, ALD ve plazmayla güçlendirilmiş ALD sistemleri ile genişletmiştir.

ENGLISH

SENTECH Instruments is a leading supplier of plasma process technology equipment for etching and deposition and thin film metrology instruments based on ellipsometry. SENTECH Instruments has developed the advanced PTSA (planar triple spiral antenna) inductively coupled plasma source which provides the core plasma technology used in the ICP plasma etcher for low damage and high rate etching and which is used in the ICPECVD low temperature deposition systems. Only recently SENTECH Instruments expanded its ICPECVD processing by ALD and plasma enhanced ALD systems to be able to deposit highly conformal and dense thin metal oxide and metal layers.

F&S BONDTEC

Türkçe

F&S Bondtec, masaüstü ekipman segmentine hizmet eder ve mikro montaj bağlama(bonding) ve test ekipmanları(bond tester) için dünya çapında en eksiksiz programı sağlar. Yalnızca F&S Bondtec, tüm kablo bağlama işlemlerini ve ayrıca tüm test yöntemlerini tek bir masaüstü makine tabanında sağlayan “Masaüstü Mikro Fabrikayı” sunabilir.

ENGLISH

F&S Bondtec serves the desktop equipment segment and supplies the most complete program worldwide for bonding and testing equipment. Only F&S Bondtec can offer, our Desktop-Micro-Factory which provides all wire bond processes and, in addition, all test methods in a single desktop machine base.

FS BONDTEC LOGO 1000px transparent bg
lesker-logo-transparent_1000px

Kurt J. Lesker Company

Türkçe

Kurt J. Lesker firması, geniş ürün yelpazesi, yaratıcılık ve yenilik sağlamayı amaç edinmiş eşsiz müşteri hizmeti veren ve yüksek kalite vakum ekipmanları sağlayan dünyanın önde gelen tedarikçisidir. Kurt J. Lesker; led, optik , UHV/ Senkrotron (Elektron hızlandırıcılar), elektronik, giyilebilir ve dekoratif kaplamalar ve Ar-ge sektörleri başta gelmek üzere geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

ENGLISH

Kurt J. Lesker Company is the leading global provider of exceptional customer service and high-quality vacuum equipment, with a goal of enabling the innovation, creation, and advancement of a vast array of products. The depth and breadth of the markets we serve include: LEDs, Optics, UHV/Synchrotrons, Electronics, Wear and Decorative Coatings and R&D. Working side by side, we’re making an impact on the world today as well as a better tomorrow.

Disco Corporation

Türkçe

DISCO, KIRU (Dicing-kesme), KEZURU (Grinding-öğütme) ve MIGAKU (Polishing-Parlatma) alanlarında 70 yılı aşkın tecrübesiyle dünyanın önde gelen firmasıdır. Silikon, cam veya seramik gibi farklı malzemelerin daha hassas kesilmesi, öğütülmesi ve parlatılması ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.Malzemeden bağımsız olarak DISCO müşterilerine en iyi çözümleri sunmak için görev almaya her zaman hazırdır. DISCO Corp. kesme, waferlar için çok ince öğütme, öğütme öncesi kesme ve gerilim azaltma proseslerinde dünyanın ilk danışılan markasıdır.

ENGLISH

DISCO is the world’s leading company with more than 70 years of experience in the fields of KIRU (Dicing-cutting), KEZURU (Grinding-grinding) and MIGAKU (Polishing-Polishing). The need for more precise cutting, grinding and polishing of different materials such as silicone, glass or ceramic is increasing day by day. Regardless of the material, DISCO is always ready to take part in providing the best solutions to its customers. DISCO Corp. It is the world’s first consulted brand in cutting, very fine grinding for wafers, cutting before grinding and stress relief processes.

disco-logo-transparent_1000px-
finetech-logo-transparent_1000px

Finetech

Türkçe

Finetech, mikron altı kalıp bağlama ve gelişmiş SMD yeniden işleme için lider ekipman üreticisidir. Ar-Ge’den endüstriyel otomatik üretime kadar yolculuğunuzun her aşaması için çözümler sunar.

ENGLISH

Finetech is the leading equipment manufacturer for sub-micron die bonding and advanced SMD rework. Finetech provide solutions for each stage of your journey – from R&D to industrial automated production.

Centrotherm CS

Türkçe

Centrotherm CS kimya ve proses mühendisliği alanında özellikle baca gazı (çıkış gazı) ve atık suyunun yanında gaz geri kazanım endüstrisininde dünya da önde gelen firmalardandır. Centrothem CS, yarı iletken ve fotovoltaik endüstrisinde dünya genelinde önde gelen çok sayıda şirkete güvenle hizmet sunmaktadır.

ENGLISH

Centrotherm CS is one of the world’s leading companies in the field of chemical and process engineering, especially in exhaust gas and waste water, as well as in the gas recovery industry. Centrothem CS confidently serves many leading companies worldwide in the semiconductor and photovoltaic industries.

centrotherm-logo-transparent_1000px
gas-lines-stainless-steel-pipe-orbital-welding-1536×1536

Yüksek Saflıkta Gaz Hatları

Türkçe

Firmamız, en son algılama teknolojilerinin kullanımı ile güvenliği garanti altına alarak, yüksek ve ultra-yüksek saflıkta gaz dağıtım sistemleri tasarlar ve kurar. Firmamız, ultra yüksek saflıkta, korozif, toksik ve patlayıcı ortamlar alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir.

ENGLISH

Fotonika develops and constructs systems for supplying high-purity media in the highest quality classes – assuring safety through the use of the very latest detection technology.
Fotonika offers many years of experience in the fields of (ultra-) high-purity, corrosive, toxic and explosive media.

Onto Innovation

Türkçe

Onto Innovation, yarı iletken üreticileri için ürün ve süreç geliştirmeyi hızlandırmak, verimleri artırmak ve maliyetleri düşürmek için metroloji, kusur denetimi, litografi ve akıllı üretim yazılımı çözümleri sunar.

ENGLISH

Onto Innovation provides metrology, defect inspection, lithography and smart manufacturing software solutions for semiconductor manufacturers to accelerate product and process development, increase efficiencies and reduce costs.

onto-innovation-logo-transparent_1000px
memstar-logo-transparent_1000px

Türkçe

Memsstar, yarı iletken ve MEMS üretim süreçleri için aşındırma ve kaplama çözümlerinde lider bir proses ve ekipman tedarikçisidir. Geniş kapsamlı işlem uzmanlığı ve bir dizi yeni ve yeniden üretilmiş aşındırma ve kaplama teçhizatı sunan memsstar, çoklu uygulamalar için eksiksiz bir işlem tamamlayıcısı ve bunlarla ilgili hizmetleri sunar.

ENGLISH

Memsstar is a leading process and equipment supplier of etch and deposition solutions for semiconductor and MEMS manufacturing processes. Offering in-depth process expertise and a range of new and remanufactured etch and deposition equipment, memsstar provides a full complement of processes and related services for multiple applications.

mti-logo-transparent_1000px

Türkçe

1994 yılında MIT ve UC Berkeley’den bir grup malzeme araştırmacısı tarafından kurulan MTI, günümüzde malzeme araştırması için kullanılan oksit kristallerin, alttaşların ve laboratuvar ekipmanlarının lider üreticisi haline geldi. MTI, malzeme araştırmaları ve AR-GE çalışmaları için yüksek kalitede düşük fiyatlı hassas makineleri müşterilerine sunmaktadır. Bu makinelerden bazıları; Düşük hızlı kesme testeresi, tel elmas testere, otomatik parlatma makinesi, yüksek sıcaklıklı fırınlar, tüp fırınlar ve şarj edilebilir bataryalar için ekipman setleridir. MTI bir malzeme laboratuvarı için tezgah üstü makinelerde dünya lideri olmak için çalışmaktadır.

ENGLISH

MTI Corporation, founded in 1994 by a group of material researchers from MIT and UC Berkeley, has now become the leading manufacturer of oxide crystals and substrates and lab equipment for material research. MTI provides high quality and low-cost precision machines for material research and R&D Labs, including: low speed cutting saw, wire diamond saw, auto polishing machine, high-temperature oven, tube furnace, and complete set of equipment for research of rechargeable battery materials. Simple to operate, low cost and commitment to our customers is our priority. MTI strives to become the world’s leader in bench-top machines for a material lab.

wafer-technology-ltd-logo-transparent_1000px

Türkçe

İngiltere merkezli olan firma, III-V grup malzemeler ve epitaxy-ready alttaşların üreticisidir. Şirketin bileşik yarı iletkenlerin üretiminde uzun ve köklü geçmişi vardır ve bu alanda dünyanın en geniş ürün yelpazesini müşterilerine sunmaktadır. Wafer Tech’in rakipsiz malzeme çeşitliliği ve formları tüm müşteri uygulamalarını desteklemektedir.

ENGLISH

Wafer Technology Ltd. is a U.K. based producer of III-V materials and epitaxy-ready substrates. The company has a long and well established history in the manufacture of compound semiconductors and offers the widest product range in the business. Wafer Technology’s unrivalled choice of material types and forms enables it to support almost any customer application.

transparent_canvas_1000px

Türkçe

SSI Inc, güneş hücresi, nanoteknoloji, MEMs ve bileşik yarı iletken pazarlarında yeni teknolojiler ve bunların geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. SSI, ileri malzemeler ve yarı iletken işleme alanlarındaki liderliği ve yeniliği ile bilinmektedir. Ayrıca SSI, Hızlı Isıl İşlem sistemleriyle pazar payının ciddi kısmını elinde tutmaktadır.

ENGLISH

SSI Inc specializes in the development of new technologies and products for the advanced materials, Solar Cell, nanotechnology, MEMs and Compound Semiconductor markets. SSI is known for its leadership and innovation in the fields of advanced materials and semiconductor processing. SSI has been very successful with its family of Rapid Thermal Processing systems.

yofc-logo-transparent_1000px

Türkçe

YOFC, telekomünikasyon endüstrisinde yaygın olarak kullanılan optik preform, fiber optik ve optik kabloların farklı tiplerini ve standartlarını, özelleştirilmiş fiber ve kablo, RF koaksiyel kablo ve aksesuarlarını üretip satmaktadır. YOFC ayrıca entegre sistem, proje tasarımı ve hizmetleri sunmaktadır. Buna ek olarak, YOFC, dünya telekom endüstrisi ve diğer endüstriler (örneğin, Tanıtım, Taşımacılık, Petrol ve Kimya ve İlaç) için çeşitli farklı ürünler ve çözümler sunan bir dizi fiber ve kablo çözümleri ile donatılmıştır ve Dünya çapında 60’tan fazla ülkeye ve bölgeye ürün ve hizmet vermektedir.

ENGLISH

YOFC is mainly producing and selling different types and standards of optical preform, optical fibre and optical cable that widely installed in telecommunication industry, customized specialty fibre and cable, RF coaxial cable and accessories. YOFC also provides the integrated system, project design and services. In addition, YOFC is equipped with a full series of fibre and cable and solutions, providing a variety of different products and solutions for world’s telecom industry and other industries (e,g. Publicity, Transportation, Oil & Chemistry and Medication) and offering its products and services to over 60 countries and regions around the world.

nxq-neutronix-quintel-logo-transparent_1000px

Türkçe

Neutronix, NxQ yüksek kalitede maske hizalayıcı ve fotolitografi ürünlerini son derece rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunarak başarınızı garanti altına almayı taahüt etmektedir.

ENGLISH

NxQ is committed to provide the best quality mask aligner and photolithography products at highly competitive prices, assuring your success.

optimet-logo-transparent_1000px

Türkçe

Optimet’in benzersiz temassız ölçüm teknolojisi, şimdiye kadar ki ölçülemeyen birçok endüstriyel ve dişçilik uygulaması için bir ölçüm çözümü sunmaktadır. Sensörlerimiz, hemen hemen her şeklin veya yüzeyin hızlı ölçüm oranlarıyla yüksek hassasiyetini sunmaktadır.

ENGLISH

Optimet’s unique non-contact measurement technology offers a measurement solution for many industrial and dental applications which, until now have been unmeasurable. Our sensors offer extreme precision with fast measurement rates of almost any shape or surface.

Fiyat Teklifi Alın // RFQ

Fiyat teklifi talepleriniz için formu doldurun

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search