Solvay Galden Perfluorosolv SV55 Çözücüler (Solvent)

Ürün Sayfası

Çeşitli özelliklerde satılmaktadır.

KJLC Ürün Numaraları:

Solvay Specialty Polymers Galden Perfluorosolv SV55 Solvent, SV55-5KG

Açıklama

Kimyasal olarak inert solvent uyumludur ve Fomblin PFPE yağları ile kullanılması önerilir.

Düşük 340 molekül ağırlıklı perfloropolieter, elektronik ve yarı iletken temizleme uygulamalarında performansı artırır.

  • Uygulamaları arasında pompa ve kompresör temizleme, yağ giderme, susuzlaştırma, buhar örtme, parlama noktası azaltma ve eser kalıntı giderme yer alır.
  • Tüm sıcaklıklarda perfloropolyeter sıvı (PFPE) ve perflorokarbon sıvılarla ve 45°C’nin üzerinde klorotrifloroetilen (CTFE) yağlar ve greslerle uyumlu ve karışabilirdir.
  • Daha viskoz PFPE sıvılarının ve greslerin uygulanmasında seyreltici olarak görev yapar
  • Yanıcı değildir ve solventlerin sıcak bileşenlere uygulandığı, uygulamadan önce ısıtıldığı, bileşenlere basınçla püskürtüldüğü, basınçlı hava akımı temizliğinde kullanıldığı ve uzun daldırma banyolarının gerekli olduğu temizlik işlemleri için çok uygundur.

Galden Sıvıları, orijinal kapalı kaplarında ortam sıcaklığında saklandıkları takdirde sevkiyat tarihinden itibaren en az 5 yıl garantili raf ömrüne sahiptir.