Gümüş (Ag) Pelet ve Parçacıkları

Ürün Sayfası

Çeşitli özelliklerde satılmaktadır.

KJLC Ürün Numaraları:

Silver Ag Pellet, EVMAG40QXQ, EVMAG40QXQ-A, EVMAG40QXQ-B, EVMAG40QXQ-D, EVMAG40QXQ-J, EVMAG50QXQ, EVMAG40EXE, EVMAG40EXE-A, EVMAG40EXE-B, EVMAG40EXE-D, EVMAG40EXE-J, EVMAG40SHOT1

Açıklama

Biriktirme proseslerinde buharlaştırma kullanımı için birim ağırlığa göre peletler ve parçalar: Gümüş, periyodik tablodaki metallerin geçiş grubuna ait yumuşak, parlak bir elementtir. 962°C erime noktasına, 10.5 g/cc yoğunluğa ve 1.105°C’de 10-4 Torr buhar basıncına sahiptir. Gümüş antik çağlardan beri sayısız üründe kullanılmaktadır. Tüm metaller arasında sünek, dövülebilir ve elektriksel olarak en iletken olanıdır. Değerli bir metal olarak kabul edilir ve mücevherlerde, lehimlerde, boyalarda ve aynalarda bulunur. Yarı iletkenlerin, sensörlerin, yakıt hücrelerinin ve optik kaplamaların üretimi için vakum altında buharlaştırılır.