İterbiyum Florür (YbF3) Parçacıkları

Ürün Sayfası

Çeşitli özelliklerde satılmaktadır.

KJLC Ürün Numaraları:

Ytterbium Fluoride YbF3 Pieces, EVMYBF301-6MMPMT, EVMYBF301-6MMPMB

Açıklama

İterbiyum florür, kimyasal bileşimi YbF3 olan inorganik bir kimyasal bileşiktir. Erime noktası 1.157°C ve buhar basıncı ~800°C’de 10-4 Torr olan beyaz ve kristal görünümlüdür. İterbiyum florür radyoaktif olan toryum florür (ThF4) yerine kullanılır. IR lazer ve filtre üretimi için vakum altında buharlaştırılır.